Eurodite ondersteunt overheden, eigenaren, gemeenschappen en investeerders bij het managen, financieren en activeren van regionale ontwikkeling. Onze scope is Europees, onze resultaten zijn lokaal. Vanuit specialistische kennis leggen we dwarsverbanden die leiden tot concrete resultaten. Of het nu gaat om de transformatie van een gebied, het begeleiden van een Europees subsidietraject of het opzetten van een businessmodel voor herontwikkeling

We richten ons op diverse aspecten van regionale ontwikkeling waarin we samenwerken met verschillende partners

Placeholder

EUROPESE SAMENWERKING

We ontwikkelen en managen projecten en programma's gericht op Europese thema's zoals de Green Deal, de New European Bauhaus en Inclusive society. We weten de weg in programma's zoals Interreg en Horizon en hebben een groot netwerk in Europa. Samen zorgen we voor kennis, ervaring en Europese subsidies

Placeholder

GEBIEDSTRANSFORMATIES

We maken plannen, onderzoeken de haalbaarheid van ontwikkelrichtingen, betrekken stakeholders en zetten gebiedsexploitaties op. Samen met bureau Linkeroever doen we (culturele) programmering, ontwikkelen we (tijdelijke) bouwwerken en begeleiden we langjarige transities van gebouwen en gebiedenPlaceholder

TRANSITIE LANDBOUW EN LANDELIJK GEBIED

De transitie van de landbouw, het voedselsysteem en het landelijk gebied houdt ons al geruime tijd bezig. Met Nieuwe Bodem hebben we een boerderij in de Achterhoek waar we met agrobosbouw bijdragen aan regeneratieve landbouw. Projecten voor opschaling, verduurzaming en financiering van de duurzame voedselketen hebben onze onverdeelde aandacht

Placeholder

STRATEGIE, FINANCIERING, MANAGEMENT


We zetten onze kennis graag in op onderdelen die niet in een bepaald 'hokje' vallen. U mag ons bellen voor alle onderwerpen die te maken hebben met het verbeteren van regio's en gebieden. We helpen u graag met een aanpak, project- en beleidsvoorstellen, acties, management en financiele onderbouwingen.

Selectie van projecten

Placeholder

INNOCASTLE

Innovatieve beleidsinstrumenten voor historische kastelen, landhuizen en landgoederen in Roemenië, Spanje, Nederland en België. Eurodite ontwikkelde de financieringsaanvraag en doet het management van het project. Project gefinancierd door het Interreg Europe programma.

Placeholder

FLEVOLAB

Flevolab is een nieuw verbond ontstaan uit vijf belangrijke landelijk opererende cultuurinstellingen in Flevoland. De samenwerking van de partners zorgt voor een structuur onder nieuwe initiatieven waardoor deze duurzaam worden en blijven. Eurodite hielp bij de aanvraag voor landelijke financiering en doet de coordinatiePlaceholder

NIEUWE BODEM

Op de boerderij van Nieuwe Bodem in Lintelo wordt geexperimenteerd met verschillende gewassen tussen walnootbomen en hazelaars. Met een mix van graan, kruiden, struiken, kleinfruit en groenten wordt gezocht naar een duurzaam aanplantmodel voor boer en bodem.

Placeholder

OPEN HERITAGE


Het mogelijk maken van hergebruik van erfgoed door middel van inclusie en empowerment. Als partner is de belangrijkste rol van Eurodite het identificeren van inclusieve bedrijfsmodellen voor hergebruik van erfgoed. Project gefinancierd door Horizon 2020.

Recente publicaties

Image
Image
Image

Onze opdrachtgevers